Atria Scandinavia köper kyckling­verksamheten Lagerberg i Norjeby AB

Atria Scandinavia köper verksamheten Lagerberg i Norjeby AB vars uppfödning och produktion av kyckling finns på Listerlandet i Blekinge.

Lagerberg i Norjeby AB (Lagerbergs) har sin verksamhet på Listerlandet i Blekinge där de föder upp, slaktar och förädlar svensk kyckling. Företaget har 120 anställda och är den tredje största leverantören av kyckling på den svenska marknaden. Förutom sin egen uppfödning köper Lagerbergs kyckling från lokala uppfödare.

– Vi sätter stort värde på Lagerbergs över 50-åriga erfarenhet, företagets lokala förankring samt konsumenternas förtroende för svensk fågel och varumärket Lagerbergs, säger Tomas Back, vd Atria Scandinavia.

Förvärvet innebär en ny kategori för Atria på den svenska marknaden och ligger helt i linje med Atrias strategi att utveckla kategorin vitt kött även i Sverige.

– Kyckling är ett modernt och omtyckt måltidsalternativ. I Sverige har efterfrågan ökat under senare år och 2015 hade kyckling en uppgång på 7 % i dagligvaruhandeln, säger Tomas Back.

Förvärvet innebär en omsättningsökning med cirka 300 miljoner sek för Atria Scandinavia. Affären är villkorad av godkännande av det svenska Konkurrensverket och beräknas vara klar andra kvartalet 2016.

För mer information
Tomas Back, vd Atria Scandinavia, tel. +46 70 348 00 05.

Ladda hem pressmeddelandet