Atria Scandinavias förvärv av kycklingverksamheten Lagerberg i Norjeby AB är godkänd av Konkurrensverket 2016.04.01

Atria Scandinavias köp av verksamheten Lagerberg i Norjeby AB (Lagerbergs) har nu godkänts av Konkurrensverket och Atria Scandinavia tar över verksamheten inom kort.

Förvärvet innebär en ny kategori för Atria på den svenska marknaden och ligger helt i linje med Atrias strategi att utveckla kategorin vitt kött även i Sverige.

– Det känns mycket positivt att konkurrensverket gav oss ett snabbt besked. Vi ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna på Lagerbergs, säger Tomas Back, vd Atria Scandinavia.

Det var den 11 mars som Atria Scandinavia berättade om förvärvet. Lagerberg i Norjeby AB (Lagerbergs) har sin verksamhet på Listerlandet i Blekinge där de föder upp, slaktar och förädlar svensk kyckling. Företaget har 120 anställda och är den tredje största leverantören av kyckling på den svenska marknaden.

För mer information Tomas Back, vd Atria Scandinavia, tel. +46 70 348 00 05.