Hälsotrenden talar för kyckling!

Svensk kyckling blir allt mer populär, rapporterar organisationen Svensk Fågel. Det är både hälsoskäl och trygghet som gör att allt fler svenskar väljer kyckling – och gärna då både färsk och svensk.

Läs hela pressmeddelandet från Svensk Fågel