Ansvarsfull soja

Soja är en vanlig ingrediens i djurfoder. På Lagerbergs vill vi främja en ansvarsfull produktion av soja och därför är all soja som vi själva och våra uppfödare använt under 2016 certifierad enligt Pro Terra eller RTRS.
Certifikaten köps in av de foderleverantörer som vi använder, under 2016 var dessa Lantmännen, Svenska Foder och Swedish Agro. All soja som vi och våra uppfödare använder är GMO-fri.