Certifiering

Lagerbergs var den första kycklingproducenten i Sverige att följa ISO 22000. Många av våra produkter är dessutom nyckelhålsmärkta.

FSSC 22000 är en gemensam standard för hela livsmedelskedjan, som kan användas tvärs över branscher och landsgränser. En standard, med fokus på kommunikation och ledningens ansvar, betyder maximal säkerhet till minimala systemkostnader. Genom en gemensam terminologi effektiviseras kommunikationen både internt mellan verksamhetens avdelningar och externt till kunder och leverantörer, och risken för fel minimeras. Med en standard ökas potentialen till en effektiv livsmedelssäkerhet i hela livsmedelskedjan

Food Certifikat FSSC 22000 v. 4.1
Certifikat ISO 22000

Att vara certifierad innebär

  • att företaget verkligen klarar att leva upp till standardernas tydliga och erkända krav
  • att verksamheten granskas genom återkommande utvecklingsbesök av ett ackrediterat oberoende certifieringsprogram

Certifiering