Närhet till uppfödarna

Lagerbergs - Närhet till uppfödarnaUngefär hälften av våra kycklingar är uppfödda på vår egen gård, ett par stenkast från slakteriet. Den andra hälften kommer från utvalda uppfödare där det stora flertalet finns inom en tremilsradie från vår egen anläggning. Ingen uppfödare finns längre bort än tio mil.

För oss är det viktigt med den här närheten till uppfödarna, framför allt för att det minskar transporterna. Ju kortare avståndet är mellan uppfödning och slakteri, desto mindre blir belastningen på djur och miljö.

Det har alltid varit naturligt för oss att ta väl hand om våra djur och att följa de lagar och regler som finns. Vi och våra uppfödare vill att djuren ska kunna utveckla sitt naturliga beteende genom att gå fritt i stora stallar med fri tillgång till foder och vatten.

Närhet till uppfödarna