Trenden talar för fågel

Matvanor tar ofta lång tid att förändra. Ändå är det sedan många år tydligt att konsumtionen av kyckling och annat fågelkött ökar i Sverige.

Enligt siffror från Jordbruksverket minskade den totala köttkonsumtionen i Sverige från 87,7 kg per person år 2013 till 87,3 kg år 2014. Under samma period ökade konsumtionen av fågelkött med nästan 5 procent – från 20,3 kg per person till 21,2 kg.

Trenden har varit tydlig under många år och jämfört med exempelvis år 1998 äter vi numera dubbelt så mycket kyckling och annan fågel varje år.

På Lagerbergs är vi inte ett dugg förvånade över detta, men självklart desto gladare. Kyckling är mager, näringsrik och god mat som hälsomässigt är att föredra framför till exempel rött kött.

Vi ser fram emot statistiken för 2015!